SVATOPLUK ŽIDENICE z.s.

Jsme rádi, že nám rozumíte ...


SVATOPLUK ŽIDENICE z.s.

| HLAVNÍ ÚČELY A CÍLE :


1) Ochrana zvířat, přírody a krajiny
2) Informování odpovědných orgánů o sociálně nežádoucích jevech
    v MČ Brno-Vinohrady a MČ Brno-Židenice

3) Provádění analýz veřejného mínění
4) Pořádání kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí
5) Přednášková a osvětová činnost

K hlavním cílům činnosti spolku řadíme především podporu občanské společnosti a zlepšení kvality života občanů žijících v MČ Brno-Vinohrady a MČ Brno-Židenice. Těchto cílů si přejeme dosáhnout zejména aktivní praktickou činností v oblastech ochrany přírody
a krajiny a aktivní komunikací s orgány veřejné moci České republiky.

|  ‚ Vítáme diskuzi a spolupráci s lidmi dobré vůle ... ‘


Ochrana zvířat, přírody a krajiny patří k hlavním účelům činnosti spolku SVATOPLUK ŽIDENICE z.s.

| VÝSLEDKY ČINNOSTI :

Převážnou část výsledků spolkové činnosti prezentujeme veřejnosti vyjma standardních nástrojů především prostřednictvím vybraných sociálních sítí, kdy hlavním komunikačním kanálem spolku SVATOPLUK ŽIDENICE z.s. je oficiální profil organizace na sociální síti Facebook :
@svatoplukzidenice | hashtag #svatoplukzidenice


Vítáme Vaše nápady, názory, dotazy a konstruktivní připomínky, kterých si velmi vážíme, neboť jedině společně můžeme napomoci
k vytvoření příjemnějšího životního prostředí.

|  ‚ Snaha o změnu může být bolestivá.
Bolestivější však může být zjištění, že jsme neučinili nic ... ‘


Bořetická 24, 628 00, Brno

| INFORMACE :

Název : SVATOPLUK ŽIDENICE z.s.
Forma : NNO 706 | Spolek | IČ : 08738998
Sídlo : Bořetická 4097/24, 628 00, Brno

Nejvyšší orgán : Členská schůze
Statutární orgán : Předseda

Datum vzniku : 17.11. 2019
Datum zápisu : 17.12. 2019
Zápis : Spolkový rejstřík Sp. Zn. L 26454 vedená u Ks Brno

Telefon : +420 704 410 520
ID datové schránky : 7jyns64
Web : http://svatoplukzidenice.cz
E-mail : svatoplukzidenice[at]post.cz